Lid worden

    Graag bij ‘je bericht’ geboortedatum, straat, huisnummer, plaatsnaam en telefoonnummer vermelden.

    De contributie is € 25,00 per seizoen, te storten op rekeningnummer NL07RABO 0366594842 van de Rabobank Den Helder, ten name van de Heldersche zwemvereeniging Marsdiep, Huisduinen.